Lisää ja pätevämpiä opettajia mosambikilaiskouluihin

Vuosina 2009–2016 opettajien määrä Mosambikin alakouluissa kasvoi kolmanneksella. Uuden opettajankoulutusohjelman ansiosta kouluttamattomien opettajien määrä puolestaan laski 29 prosentista 5 prosenttiin.

Mosambik 2017, Macian peruskoulu.

Vuonna 1992 mosambikilaisista 6–12-vuotiaista lapsista vain 41 prosenttia kävi koulua, mutta vuoteen 2018 mennessä osuus oli noussut jo 94 prosenttiin. 

Suomi on painottanut opetusalan kehitysyhteistyössään Mosambikissa äidinkielisen opetuksen ja oppimateriaalien lisäksi opettajien koulutusta. Oppikirjoja on tähän mennessä julkaistu 16:lla eri kielellä. Opetusministeriössä ja kaikissa maan maakunnissa työskentelee nykyisin kaksikielisen opetuksen asiantuntija. 

Lisäksi Suomen tuki on myötävaikuttanut siihen, että joka vuosi koulurakennusten määrä kasvaa, pulpeteissa istuu yhä enemmän tyttöjä ja erityisoppimistarpeet huomioidaan aiempaa paremmin. 

Tausta

Vaikka lähes kaikki mosambikilaislapset aloittavat perusopetuksessa, oppilaiden perustason luku- ja kirjoitustaidot ovat heikot, ja siksi oppimistulokset jäävät yleensä vaatimattomiksi.
 

Monen lapsen oppimista vaikeuttaa merkittävästi se, että koulua käydään portugaliksi. Se on maan virallinen kieli, jota äidinkielenään puhuu kuitenkin vain joka kymmenes mosambikilainen, ja maaseudulla sitäkin harvempi.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi on tukenut Mosambikin opetussektoria vuodesta 1998. Tällä hetkellä vuosittainen tuki on yhdeksän miljoonaa euroa, ja se kanavoidaan opetussektorin yhteisrahoitusohjelmalle FASElle vuosina 2020-2022. FASEn kokonaisrahoitus on noin miljardi dollaria vuodessa, ja Mosambikin hallitus on viime vuosina kattanut rahoituksesta noin 80 prosenttia. Suomi on ohjelman suurimpia kahdenvälisiä rahoittajia. Lisäksi Suomi tukee opettajien täydennyskoulutusta COACH-ohjelman kautta noin miljoonalla eurolla vuosittain 2020-2022.