Lasten ja perheiden sosiaaliturva on parantunut Nepalissa

Vuoden 2020 lopussa 98 prosenttia eri tukimuotoihin oikeutetuista ihmisistä oli sosiaaliturvan piirissä Pelastakaa Lasten toiminta-alueilla. Yhteensä 598 lasta sai lapsilisää ja 978 vammaista ihmistä vammaistukea.

Punaiseen huiviin pukeutunut nepalilainen äiti ja kaksi lastaan poseeraavat kameralle.
Sushilan kaksi lasta saivat Nepalin valtion tarjoaman vammaisille henkilöille tarkoitetun vammaispassin. Vammaispassin avulla perheille tarjotaan mahdollisuus kattaa päivittäisiä perustarpeitaan, kuten ruokaa sekä lastenvaatteita. Pelastakaa Lapset tunnistaa yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa avun tarpeessa olevia perheitä ja ohjaa heidät tuen pariin. Kuva: Save the Children, EFO

Nepalin hallitus on ryhtynyt edistämään kansallista sosiaaliturvajärjestelmää. Vuoden 2015 perustuslakiuudistuksessa sosiaaliturva säädettiin perusoikeudeksi. Tavoite on yhdenmukaistaa järjestelmää, laajentaa sosiaaliturvaa, helpottaa etuuksien hakemista ja saamista sekä keskittyä tukea saavien perheiden lapsiin. 

Vuonna 2020 Nepalin kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään sisällytettiin vanhempansa menettäneiden lasten avustus, joka pohjaa osin Pelastakaa Lasten malliin. 

Tausta

Nepalissa tiedon puute ja monimutkaiset järjestelmät ovat hankaloittaneet tukien hakemista ja saamista. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Pelastakaa Lapset on tukenut kehitysyhteistyövaroin sosiaaliturvan kehittämistä Nepalissa vuodesta 2011. Vuonna 2020 Suomen ulkoministeriö tuki hanketta 510 540 eurolla.