Kuulovammaiset ja kielivähemmistöjen lapset pääsivät kouluun Etiopiassa

Suomen Lähetysseuran hankkeissa vuosina 2018–2020 kaikkiaan yli 5 900 kuulovammaista lasta aloitti koulun tai sai tukea oppimiseensa. Vastaavasti lähes 1 800 kielivähemmistöjen lasta kävi joko esikoulun tai peruskoulun ensimmäisen luokan omalla äidinkielellään.

Opettaja ja alakouluikäisiä lapsia äidinkielisen opetuksen luokassa etiopialaisessa koulussa.
Äidinkielisen opetuksen tunti. Kuva: Suomen Lähetysseura

Opettajat oppivat opettamaan kuuroja lapsia, laatimaan heille sopivaa opetusaineistoa sekä tarjoamaan apuvälineitä. Opettajat kokosivat myös äidinkielistä opetusaineistoa kielivähemmistöjen lapsille. 

Samalla Etiopian viranomaiset saivat tietoa monikielisestä opetuksesta. Äidinkielinen opetus auttaa paikallisia kieliyhteisöjä säilyttämään kieltään, kulttuuriaan ja historiaansa sekä kehittämään kirjallista kulttuuriaan. 

Tausta

Vain 15 prosenttia Etiopian kouluikäisistä kuulovammaisista lapsista käy koulua. Kuurouteen liittyy vahva stigma: kuuron lapsen syntymä on häpeä, ja kuulovammaisia ihmisiä syrjitään. Amharan kielellä kuuro tarkoittaa tyhmää. 

Etiopiassa on yli 80 paikallista kieltä, ja Lähetysseuran hankealueella Bench-Majin maakunnassa Lounais-Etiopiassa kieliä on kuusi. Mitään niistä ei ole käytetty lasten alkuopetuksessa. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomen Lähetysseura toteuttaa hankkeita yhdessä Etiopian Mekane Yesus -kirkon ja SIL Ethiopia -järjestön kanssa. 

Suomen ulkoministeriö on tukenut hankkeita 374 997 eurolla vuosina 2018–2020. Vuonna 2021 tuki oli 134 800 euroa.