Keniassa vammaiset ihmiset halutaan mukaan puoluetoimintaan

Keniassa 13 puoluetta lupaa huomioida vammaisten ihmisten tarpeet politiikkalinjauksissaan. Demo Finlandin hankkeessa puolueita on koulutettu ja kannustettu perustamaan myös omia vammaisjärjestöjä, nimittämään vammaisia henkilöitä ehdokkaiksi omiin puolue-elimiinsä sekä muuttamaan toimintamallejaan osallistavammiksi.

Kuva: Demo Finland

Eri puolueiden edustajat ovat saaneet tietoa vammaisten ihmisten kohtaamista haasteista. Kansalais- ja vammaisjärjestöjä on myös tuettu vaikuttamistyössä puolueiden kanssa. 

Tausta

Keniassa asuu 3,5 miljoonaa vammaista ihmistä, jotka voisivat ikänsä puolesta äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa. Kenian perustuslain mukaan vähintään viisi prosenttia kansanedustajista tulisi olla vammaisia henkilöitä. Kenia on myös allekirjoittanut ja ratifioinut YK:n vammaissopimuksen UNCRPD:n. 

Silti vammaisten ihmisten asema politiikassa niin äänestäjinä kuin edustajinakin on heikompi kuin muulla väestöllä. Monellakaan puolueella ei ole tahtoa eikä osaamista tukea vammaisten ihmisten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyön – Demo Finlandin ja Westminster Foundation for Democracyn (WFD) hanke käynnistyi vuonna 2020.