30 500 hehtaaria metsää suojeltiin Andeilla

Peru ja Ecuador sopivat laajasta metsiensuojeluohjelmasta vuonna 2015. Vuoristometsien lisäksi suojeltiin 19 000 hehtaaria puurajan yläpuolisia alueita sekä ennallistettiin 7 200 metsähehtaaria sitomaan hiiltä.

Perun Andit. Kuva: Mike Francis

YK:n ympäristöohjelman UNEPin hankkeessa koulutettiin myös paikallisia viranomaisia ja asukkaita. He saivat tietoa kestävästä maa- ja metsätaloudesta, metsien kunnostusmenetelmistä sekä ympäristönsuojelusta. Hankkeen tavoitteista sovittiin alueiden paikallishallinnon kanssa, mikä mahdollisti yhteisön tuen ja kestävät tulokset. 

Tausta

Andien vuoristossa Etelä-Amerikassa kasvit ja eläimet ovat sopeutuneet haastaviin oloihin. Alueen vuoristometsät toimivat myös merkittävänä hiilinieluna. Andien metsiä uhkaavat kuitenkin metsäpalot ja kestämätön maankäyttö. Luonnon monimuotoisuus heikkenee, kun metsiä raivataan viljelykäyttöön. Samalla ilmakehään vapautuva hiilidioksidi kiihdyttää ilmastonmuutosta. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi tukee kehitysyhteistyövaroin YK:n ympäristöohjelman UNEPin suojeluhanketta Andeilla Maailman ympäristörahaston GEFin kautta. Perun ja Ecuadorin metsiensuojelusopimus on hankkeen tärkein saavutus.