Yksityisen sektorin yhteistyö ja kehitysevaluointi

Yksityisen sektorin instrumenttien evaluoitavuus-raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 28 sivua, 355 kT)

Kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11) on julkaissut selvityksen yksityissektorille suunnattujen kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenttien arvioitavuuden haasteista. Selvitys palvelee yksityissektorin instrumenttien evaluointikäytäntöjen kehittämistä sekä mahdollisten uusien instrumenttien suunnittelua tuloksellisuuden arvioinnin osalta. Lisäksi se palvelee Finnfundin omistajaohjausta evaluoitavuuskysymyksissä sekä laajempaa kehityspoliittista keskustelua yksityissektorin tuloksellisuuden arviointiin liittyvissä kysymyksissä.