Evaluoitavuusselvitys ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta Suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa tulevaan arviointiin liittyen

Selvityksen tarkoituksena oli tarkastella Suomen ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan (Human Rights Based Approach, HRBA) toteutuksen evaluoitavuutta ja antaa tietoa tulevalle arvioinnille HRBA:n toteuttamisesta Suomen kehitysyhteistyössä ja -politiikassa vuosina 2012 - 2018. Suomen ulkoministeriö tilasi selvityksen.

Selvityksessä tarkasteltiin Suomen HRBA-politiikan, -strategioiden ja -ohjeiden johdonmukaisuutta, tehtiin meta-analyysi ulkoministeriön aiemmin teettämistä arvioinneista sekä verrattiin muiden pohjoismaisten ja samanhenkisten maiden teettämiä arviointeja. Lisäksi tehtiin evaluoitavuusselvitys.

Selvitysraportti

Review of Human Rights-Based Approach in Finland’s Development Policy related to Forthcoming Evaluation (englanniksi, PDF, 112 sivua, 1 Mt)