Evaluointiraportti 2014:3 Evaluointi Suomen tuesta korkea-asteen oppilaitoksille - North-South-South ja HEI ICI

Jamil Salmi
Hena Mukherjee
Juho Uusihakala
Kiira Kärkkäinen


ISBN 978-952-281-244-5 (painettu)
ISBN 978-952-281-245-2 (pdf)
ISSN 1235-7618

 Evaluointi Suomen tuesta korkea-asteen oppilaitoksille - North-South-South ja HEI ICI (avautuu uuteen ikkunaan)

Mikä on evaluoinnin ydinviesti?

Evaluointi Suomen tuesta korkea-asteen oppilaitoksille North-South-South (NSS) ja HEI ICI -ohjelmien kautta on näiden ohjelmien ensimmäinen kansainvälinen evaluointi. Evaluointi suosittelee, että HEI ICI- ja NSS -korkeakouluohjelmat joko yhdistettäisiin parempien yhteisvaikutuksien ja tuloksien saavuttamiseksi tai vielä mieluummin suunniteltaisiin uudistettu HEI ICI -ohjelma, jossa painotettaisiin kokonaisvaltaisempaa ja pitkäaikaisempaa kapasiteetin vahvistamista kumppanimaissa. Uudessa ohjelmassa tulisi mahdollistaa tuki myös yhteistutkimuksille sekä rahoitus tutkintojen suorittamiseen, sillä molemmat ovat tärkeitä yliopiston ja sen henkilökunnan kehittämiseksi. 

Mitkä ovat evaluoinnin mukaan ohjelman tärkeimmät tulokset?

Evaluoinnin mukaan NSS- ja HEI ICI -ohjelmilla on tuettu relevantteja toimintoja, mutta Suomen tuen pieni määrä rajoittaa ohjelmien kokonaisvaikutuksia, erityisesti NSS -ohjelman kohdalla. HEI ICI -hankkeet, huolimatta niiden lyhyestä toteutusajasta, ovat saavuttaneet parempia tuloksia kuin NSS -hankkeet. NSS -hankkeiden vaikutukset ovat nähtävissä pääasiassa yksittäisten ihmisten kohdalla, kun taas HEI ICI -hankkeet ovat tukeneet myös kokonaisvaltaisemmin korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamista, esimerkiksi uudistamalla opetussuunnitelmia ja pedagogisia menetelmiä.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO) on toiminut ohjelmien hallinnoijana ja se on onnistunut tässä työssä suhteellisen hyvin. CIMO:n tulisi kuitenkin kehittää tiedonhallintaa hankkeiden parempaa seurantaa varten. Myös hankkeiden arviointia ja ohjausta pitäisi myös tehostaa.

Ketkä ovat hyötyneet ohjelmasta? 

NSS- ja HEI ICI -ohjelmista ovat hyötyneet suomalaiset korkeakoulut ja niiden kumppanikorkeakoulut kehittyvissä maissa. Hyödynsaajia ovat sekä korkeakoulujen henkilökunta sekä opiskelijat.

Vuosina 2009 – 2014 HEI ICI -ohjelmaa on tuettu 15,4 miljoonalla eurolla 38 eri hankkeella, jotka ovat suuntautuneet pääosin Afrikkaan. Ohjelmassa on mukana yhteensä 21 maata. Ohjelman avulla on vahvistettu kumppanikorkeakoulujen kapasiteettia (sekä hallinnollista, metodologista että pedagogista osaamista). North-South-South -ohjelman kautta vuosina 2004 – 2013 on tuettu 80 verkostoa 15,8 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa on mm. rahoitettu 1500 opiskelijan opiskelijavaihtoja sekä noin 1000 korkeakouluopettajan vaihtoja.

Suomalaisille korkeakouluille nämä ohjelmat ovat erittäin hyödyllisiä myös globaalin vastuullisuuden täyttämisen näkökulmasta. 

Oliko ohjelmalla odottamattomia vaikutuksia tai ilmenikö evaluoinnin aikana yllättäviä seikkoja? 

Evaluointi näki hyvin positiivisena sen, että NSS-ohjelmassa South-South-yhteydet olivat mahdollista toisin kuin monissa vastaavissa ohjelmissa. Esimerkiksi Hanoin lääketieteellisen yliopiston koordinaattori vieraili Nepalissa verkoston tapaamisessa ja näki maan terveyspalvelut yhteisöille mahdollisena mallina Vietnamille. 

Mitä opimme evaluoinnista?

Evaluoinnin mukaan NSS -ohjelma on toiminut parhaiten pienissä ja nuorissa yliopistoissa. Suomen tuki voisi olla tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, jos tukea kohdistettaisiin pienempiin ja vähemmän kehittyneisiin korkeakouluihin, joilla olisi kuitenkin kehityspotentiaalia sellaisilla aloilla, joilla myös suomalaisilla korkeakoululuilla on osaamista.

Lisäksi hanketoiminta kannattaisi kytkeä vastaamaan paremmin kumppanikorkeakoulujen omia kehityssuunnitelmia. Myös sellaisissa hankkeissa, jotka ovat hyödyntäneet molempien eri instrumenttien mahdollisuuksia, on nähtävissä selkeitä synergiaetuja.

Miten tästä eteenpäin?

Evaluoinnin suosituksiin tullaan vastaamaan syksyn aikana ja laaditaan keskeiset toimenpiteet suositusten toimeenpanosta.  Niistä raportoidaan kehityspoliittisessa ohjausryhmässä. Ohjelmien uutta jatkokautta suunnitellaan syksyn aikana ja sen on määrä valmistua ensi vuoden alkupuolella.