Evaluointiraportti 2012:7 Finland’s Contribution to Building Inclusive Peace in Nepal

Evaluointiraportti 2012:7 Finland’s Contribution to Building Inclusive Peace in Nepal

Evaluointiraportti 2012:7 Finland’s Contribution to Building Inclusive Peace in Nepal (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Tekijät:
Anita Kelles-Viitanen
Shobha Gautam

ISBN 978-952-281-029-8 (painettu)
ISBN 978-952-281-030-4 (pdf)
ISSN 1235-7618

Evaluointi Suomen tuesta rauhanrakentamiselle Nepalissa

Tässä evaluoinnissa tarkasteltiin sukupuolten tasa-arvoa ja yhteiskunnallista osallisuutta Suomen rauharakentamisen ohjelmassa Nepalissa (2006–2011) sekä sitä, miten ohjelmassa käsiteltiin konfliktin perimmäisiä syitä ja miten saavutettiin tavalliset ihmiset. Työ täydentää laajempaa, Tanskan johdolla tehtävää yhteisevaluointia.

Evaluoinnissa tutkittiin Nepalin rauhanrahaston (NPTF), International IDEA:n ja Alliance for Peacen hankkeita. Siinä analysoitiin myös ihmisoikeuksien käsitteellisiä yhteyksiä yhteiskunnalliseen osallisuuteen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) ja Nepalin kansallisen ihmisoikeuskomission (NHRC) hankkeissa. Evaluointi koostui asiakirja-aineisto- ja kenttätutkimuksesta.

Suomella oli käytössään merkityksellinen moniulotteinen strategia ja hyvä yhdistelmä järjestöjä. Vuosina 2006–2011 avun kokonaissumma oli 10,6 miljoonaa euroa (14 % Suomen 77 miljoonan euron tuesta Nepalille). Ohjelma oli kustannustehokas ja strateginen huolimatta konfliktin jälkeisen analyysin ja rauhanrakentamisstrategian puuttumisesta. Se oli sopusoinnussa Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan ja Nepalin kattavan rauhansopimuksen (CPA) kanssa, mutta ei keskittynyt siihen täysimääräisesti.

Hankkeet olivat toisiaan täydentäviä, edistivät rauhaa, lisäsivät turvallisuutta ja osallistavaa demokratiaa, vahvistivat kansallisten instituutioiden hallintovalmiuksia ja saavuttivat konfliktin uhrit. Vaalit ja väliaikainen perustuslaki antoivat mahdollisuuksia naisille ja haavoittuville ryhmille, ja tärkeitä kansallisia toimintasuunnitelmia (muun muassa YKTN:n päätöslauselmat 1325 ja 1820) otettiin käyttöön.

Avun kohdistamisessa oli kuitenkin puutteita ja avunsaajien valinnoissa esiintyi puoluepoliittista vinoutumaa.

Vastaisuudessa pitäisi tukea pitkäjänteisesti konfliktin uhreja, naisia ja haavoittuvia ryhmiä, niiden toimeentulon turvaamiseksi ja konfliktin jälkeisten traumojen käsittelemiseksi (NPTF osoitti näihin 3,7 % varoista).

Pitäisi keskittyä järjestelmäperäisiin esteisiin ja vahvistaa naisten, etnisten vähemmistöjen ja muiden haavoittuvien ihmisten valmiuksia vaikuttaa demokraattisiin toimielimiin ja eritellä tukikelpoisuuden seurantatietojen keruu.

Avainsanat: Nepal, sukupuoli, rauhan rakentaminen, yhteenkuuluvuus, yhteiskunnallinen osallisuus.