Evaluointiraportti    2011:3 The VERIFIN Training Programme

Evaluointiraportti

Evaluointiraportti 2011:3 The VERIFIN Training Programme (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Annex 2 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Annex 3 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Annex 4 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Annex 5 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Annex 6 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Annex 7 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

ISBN 978-951-724-951-5 (tryckt)
ISBN 978-951-724-952-2 (pdf)
ISSN 1235-7618

Evaluoinnin kohteena on kemiallisten aseiden kieltosopimuksen (CWC) toteuttamista kehitysmaissa edistävä koulutusohjelma, jota on toteuttanut Helsingin Yliopiston Kemian laitoksen yhteydessä toimiva yksikkö VERIFIN (Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention). Tämän evaluoinnin tarkoituksena on ajantasaistaa VERIFIN koulutusohjelmaan liittyviä tietoja ja tarjota riippumatonta ja ulkopuolista näkökulmaa koulutusohjelman eri ulottuvuuksista. Tarkasteluun kuuluvat mm. organisatoriset järjestelyt, ohjelmakonsepti, opetussisällöt ja menetelmät sekä niiden merkitys VERIFIN:ille asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa eri tasoilla. Evaluaatio perustui dokumenttien arviointiin, UM:n virkamiesten, kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sihteeristön (OPCW) ja Suomen Haagin suurlähetystön sekä VERIFIN:in henkilöstön haastatteluihin, koulutuksessa olleille lähetettyyn sähköpostikyselyyn sekä kenttämatkoihin Etiopiaan, Keniaan, Malesiaan, Vietnamiin, Mexicoon ja Panamaan.

Kehitysyhteistyömäärärahoja on käytetty koulutusohjelman totetuttamiseen viimeisten 20 vuoden ajan. Kaikki konvention allekirjoittaneet kehitysmaat ovat olleet kelvollisia hakemaan koulutukseen. Koulutusohjelma on saavuttanut hyviä tuloksia kehittäessään Kansallisten viranomaisten kapasiteettia valmistella vuosittain vaaditut tiedonannot luokitelluista kemikaaleista OPCW:lle. Sen sijaan koulutusohjelman konsepti ja koulutusmalli eivät ole olleet yhteneväisiä Suomen kehityspolitiikan tavoitteitteiden kanssa.

Evaluaatio suosittelee koulutuskonseptin muuttamista siten, että siirrytään yksilöiden kouluttamisesta instituutioden kapasiteetin kehittämiseen. Tällöin otettaisiin paremmin huomioon kehitysmaiden tarpeet, jotka liittyvät enemmän ympäristökysymyksiin kuin kemialllisten aseiden uhkaan. Koulutuksen tulisi pääsääntöisesti tapahtua kehitysmaissa eikä Suomessa. OPCW:n tulisi rahoittaa se koulutus, joka tähtää suoraan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen toteuttamiseen.