Evaluointiraportti 2010:5/III: Forestry sector. Preliminary Study

Evaluointiraportti 2010:5/III: Forestry sector. Preliminary Study (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF 4,5Mt, 148 s.)

Evaluointiraportti 2010:5/III: Liite 1 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 282 kt)

Evaluointiraportti 2010:5/III: Liite 2 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 264 kt) 

Evaluointiraportti 2010:5/III: Liite 3 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 205 kt) 

Tekijä: Anna Ruotsalainen

ISBN 978-951-724-880-8 (printed)
ISBN 978-951-724-881-5 (pdf)
ISSN 1235-7618

Esiselvityksen tarkoituksena oli tuottaa yhteenveto ja taustamateriaalia tulevaa metsäsektorin evaluaatiota varten. Selvitys toteutettiin dokumentteihin perustuvana työnä.

Tämä raportti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee kansainvälisiä
metsäfoorumeita ja keskittyy keskeisten osapuolten ja ajankohtaisten teemojen esittelyyn. Liitteessä 1 esitetään taulukko kansainvälisestä kehityskulusta kehitysyhteistyön ja metsäasioiden saralla. Toinen osa esittelee Suomen metsäsektorin kehitysyhteistyön historiaa ja keskittyy maakohtaisiin hankkeisiin ja ohjelmiin. Liitteessä 2 esitetään taulukko Suomen kehitysyhteistyön ja metsäsektorin kehityskulusta vuosien aikana.

Yhteenvedon lopussa on listattuna mahdollisia tulevan evaluaation teemoja, joita tätä
dokumenttia kirjoittaessa on noussut esiin. Näitä teemoja sekä muita dokumentissa
esitettyjä tietoja voidaan käyttää tukemaan tulevaa evaluaatiota.