Evaluointiraportti 2010:3: The Finnish Development Cooperation in the Water Sector

Evaluointiraportti 2010:3: The Finnish Development Cooperation in the Water Sector (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 3,4 Mt)

Liite 2 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 130 kt)

Liite 3 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 128 kt)

Liite 4 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 124 kt)

Liite 5 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 108 kt)

Liite 6 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 120 kt)

Liite 7 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 104 kt)

Tekijät: Manfred Matz, Bob Blankwaardt, Soumaya Ibrahim-Huber

ISBN 978-951-724-848-8 (printed)
ISBN 978-951-724-849-5 (pdf)
ISSN 1235-7618

Suomen vesialan kehitysyhteistyön evaluoinnilla oli kaksi tavoitetta: i) arvioida Suomen avustustoimenpiteiden saavutuksia ja tuloksia sekä tehdä päätelmiä kauden 1995-2009 kokemuksista sekä ii) tarjota asiantuntijanäkemys vesivarojen maailmanlaajuisesta tilanteesta ja kansainvälisestä vesialan keskustelusta painottaen luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Raportissa analysoidaan erityisesti politiikkoja ja läpileikkaavien kysymysten toteuttamista vesialalla.

Evaluointiryhmä kävi läpi kaikkien vesihankkeiden asiakirjat tarkastellulta aikajaksolta. Lisäksi ryhmä vieraili kentällä kolmessa kohdemaassa, tutustui maiden hankkeisiin ja haastatteli lukuisia sidosryhmien edustajia, toimijoita ja edunsaajia.

Evaluoinnin johtopäätökset osoittavat, että yleisesti ottaen Suomen vesialan kehitysyhteistyö vaikuttaa suoraan edunsaajien elinolosuhteita parantavasti. Puutteita havaittiin ennen kaikkea hankesyklin johtamisessa ja poliittisissa puitteissa. Useimmat suomalaishankkeet maissa, joissa ryhmä vieraili, ovat onnistuneet huomattavan hyvin, joskin on todettava, että myönteisten kokemusten siirtämisessä laajempaan mittakaavaan ja toistamisessa todettiin merkittäviä haasteita.

Näiden osa-alueiden strategista sisällyttämistä hankkeiden perättäisten vaiheiden suunnitteluun tulisi kehittää, jotta institutionaalisen kestävyyden ongelmia voitaisiin välttää.
.