Evaluointiraportti 2009:6: Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyöohjelma (DEMO Finland)

Evaluointiraportti 2009:6: Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyöohjelma (DEMO Finland) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2 Mt, 92 sivua)

Evaluointiraportti 2009:6: Liitteet 2–7 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 316 kt, 20 sivua)

ISBN 978-951-724-784-9 (printed)
ISBN 978-951-724-785-0 (pdf)
ISSN 1235-7618

Tiivistelmä

Evaluoinnin tarkoitus on antaa yleiskuva DEMO Finland ry:n kehitysyhteistyötoiminnasta, joka alkoi vuonna 2006, kahden vuoden pilotin jälkeen, ja vetää johtopäätöksiä tulevaisuuden suunnittelua varten. Metodeina käytettiin systemaattista dokumenttitutkimusta, 80 keskeisen toimijan ja tarkkailijan haastattelua, mielipidekyselyä, johon vastasi 100 osallistujaa sekä fokusryhmäkeskusteluja yli 200 osallistujalle.

DEMO Finland käsittelee keskeisiä ongelmia demokratisoinnin saralla tavalla, joka on asianmukaista silloin, kun suurin osa puolueista kohdemaissa sitoutuu osallistumaan. Näin on tapahtunut Nepalissa, mutta Tansaniassa puolueiden sitoutuminen on ollut huomattavasti heikompaa. Ohjelma on tehokas tällä hetkellä Nepalissa, mutta ei vielä tässä vaiheessa Tansaniassa. Kustannusten hallinta on asianmukaista. Toiminta Nepalissa on tähän asti ollut kustannustehokasta, mutta Tansaniassa vähemmän tehokasta. Omistajuus ja kestävyys on kyseenalaista, mikä vaatii uusia toimintatapoja sekä aikaperspektiiviä ja päätösstrategiaa. Huomattavaa vaikutusta on havaittavissa ainakin lyhyellä tähtäimellä, ja lisäarvoa on tuotu, mikä on erityisen tuntuvaa Nepalissa. Perusoletuksia, tarvearvioita ja riskejä ei systemaattisesti käsitellä, eikä niistä pidetä kirjaa eikä tietoja jaeta.

Suomen ja sen poliittisten puolueiden tulisi jatkaa sitoutumistaan demokratian kehittämiseen ja keskittyä kumppanimaissa puolueiden heikkouksiin, samalla kun ne harkitsevat laajempia toimintamalleja, mikä vaatii myös rahoituksen lisäämistä siitä, mitä mitä DEMOlle on tähän mennessä myönnetty. DEMOn tulisi määritellä yksityiskohtaisesti työmenetelmät kaikissa ohjelmatoiminnan vaiheissa ja dokumentoida ne ohjekirjaksi, pohjautuen muiden avustusjärjestöjen parhaisiin menetelmiin.

demokratia