Evaluointiraportti 2009:5: Suomen kehitysyhteistyö Länsi-Keniassa

Evaluointiraportti 2009:5: Suomen kehitysyhteistyö Länsi-Keniassa (PDF, 8 Mt)

ISBN 978-951-724-783-2 (printed)
ISBN 978-951-724-786-3 (pdf)
ISSN 1235-7618

Kenian hallituksen ja Suomen hallituksen välisellä kumppanuudella tähdättiin 1990-luvulla Suomen kehitysavun yhtenäisyyden parantamiseen korostamalla voimakkaammin köyhyyden vähentämistä, oikeudenmukaista taloudellista kehitystä ja luonnonvarojen parempaa hallintaa. Vuonna 1998 Suomen hallitus päätti, että lahjonta, ilmeinen kuilu Kenian hallituksen politiikan ja sen täytäntöönpanon välillä sekä demokratiaan ja ihmisoikeuksiin kohdistuvat väärinkäytökset Keniassa olivat niin huomattavia, että uusia sopimuksia ei allekirjoitettaisi vaan että senhetkiset ohjelmat saatettaisiin päätökseen.

Tämän evaluoinnin tarkoituksena oli arvioida, missä määrin Suomen Länsi-Keniassa rahoittamat ohjelmat ovat saaneet aikaan vaikutuksia alueen kehityksen tasoon ja kohdeväestön elintasoon. Suomen kehitysapu Länsi-Kenialle vuosina 1981 – 2003 kohdistui pääasiassa perusterveydenhuoltoon, pientilallisten maidontuotannon kehittämiseen ja maaseudun vesihuoltoon.

Evaluoinnissa tultiin seuraaviin johtopäätöksiin

  • Suomen rahoittaman perusterveydenhuolto-ohjelman vaikutukset ovat edelleen havaittavissa terveyspalvelujen toiminnan jatkumisena ja väestön kohentuneissa hygieniatavoissa sekä yleisenä tietoisuutena hygieniakysymyksistä.
  • Suomen investoinnit vesihuoltoon lisäsivät merkittävästi juomaveden saantia Länsi-Kenian maaseudulla. Lisäksi ne ovat myötävaikuttaneet suoraan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin perustuvan maaseudun vesihuollon hallinnan nykyisiin uudistuksiin.
  • Suomen tuki on johtanut pientilallisten maidontuotannon yleiseen kaupallistumiseen Länsi-Keniassa.
  • Useat kenialaisista henkilöistä, jotka koulutettiin Suomen ohjelmissa ja jotka työskentelivät niiden parissa, työskentelevät yhä terveydenhuolto-, karjanhoito-, osuuskunta- ja vesihuoltoalalla. He jatkavat edelleen näissä ohjelmissa pilotoitujen ajatusten ja lähestymistapojen edistämistä.

Avainsanat: Kenia, terveys, maidontuotanto, vesi, evaluointi, vaikutus, opetukset