Maatalous ja maaseudun kehitys Suomen kehitysyhteistyössä – esiselvitys

Maatalous ja maaseudun kehitys Suomen kehitysyhteistyössä – esiselvitys (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 136 sivua, 1,7 Mt)

Liite 2: PEOPLE INTERVIEWED (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite 3: BILATERAL DEVELOPMENT COOPERATION 1985 - 1991: BREAKDOWN PER SECTOR (%) (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite 4: BILATERAL COOPERATION: SECTORWISE COMMITMENTS (% OF TOTAL BILATERAL AID) 1992-2001 (avautuu uuteen ikkunaan)

 Liite 5: ANNUAL ALLOCATIONS TO AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite 6: FERTILIZER DELIVERIES FUNDED FROM DEVELOPMENT COOPERATION FUNDS FROM 1981-1990 (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite 7: RURAL DEVELOPMENT PROJECTS SUPPORTED BY FINNISH NGOS 2008 (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite 8: SELECTED AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT PROJECTS BY COUNTRY (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite 9: OTHER DOCUMENTS (avautuu uuteen ikkunaan)

Evaluointiraportti 2009:2

ISBN 978-951-724-746-7 (painettu)
ISBN 978-951-724-747-4 (pdf )
ISSN 1235-7618

Maaseudun kehittämistä ja maataloutta tukevan Suomen kehitysyhteistyön kartoituksen  tarkoitus on tuottaa yhteenveto tulevaa sektorin laajaa evaluointia varten.

Tämän dokumentin alussa on analyysi maaseudun kehityssektorin ja maataloustuotannon merkityksestä kehitysmaiden yleiselle talouskehitykselle ja köyhyyden poistamiselle sekä osana kehitysyhteistyötä. Dokumentti myös kartoittaa maaseutusektorin rahoituksen osuutta Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön budjetista eri vuosikymmeninä.  Siinä käsitellään lisäksi Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan ja strategian trendejä erityisesti maaseudun kehittämisen kannalta. Suomen maaseudun kehittämisstrategioita verrataan Britannian ja Ruotsin vastaaviin, analysoidaan hankkeiden sisällön kehittymistä ja pyritään kartoittamaan Suomen tukemien hankkeiden tyypillisiä piirteitä sekä arvioidaan niiden tuloksellisuutta.

Kartoitus myös käsittelee suomalaisia resursseja, politiikan eri sektorien välistä yhdenmukaisuutta ja Suomen potentiaalia tuoda lisäarvoa kehitysmaiden maaseudun kehittämispyrkimyksiin. Varsinaisten suosituksien tekeminen on tulevan arvioinnin tehtävä, joten tämä dokumentti ei sisällä suoranaisia suosituksia.