Evaluointi: Suomen kehitysyhteistyö Keski-Aasiassa ja Etelä-Kaukasuksella

Finland’s Development Cooperation in Central Asia and South Caucasus (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 82 sivua, 2,31 Mt)

Liite 2: People Interviewed (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 3: List of Development Cooperation Projects Examined (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Evaluointiraportti 2009:1

ISBN 978-951-724-728-3 (painettu)
ISBN 978-951-724-729-0 (pdf )
ISSN 1235-7618

Suomi on tehnyt kehitysyhteistyötä Keski-Aasian, Etelä-Kaukasuksen ja Itä-Euroopan
kanssa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tämä evaluaatio on ensimmäinen kattava selvitys avun tuloksellisuudesta ja siitä onko Suomen toiminta ollut linjassa sen omien ja kehitysavun kumppanimaiden prioriteettien kanssa.Evaluaation tarkoituksena oli myös arvioida ja ohjata uusia linjauksia siten, että ne paremmin toteuttaisivat myös Suomen ulkopoliittisia ja kehityspoliittisia tavoitteita ja etuja.

Evaluaatio perustuu julkaistun kirjallisuuden ja raporttien tarkasteluun, ulkoasiainministeriön arkistoon talletetun materiaalin tutkimiseen ja laajamittaisiin haastatteluihin kentällä.