Evaluointi: Kosovon maaohjelma

Kosovo Country Programme (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 86 sivua, 1,31 Mt)

Liite 2: Interviewed Persons (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 3: Consulted Documents (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 4: Description of the History of the Finnish Kosovo Country Programme (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Liite 5: The Political and Economic Situation in Kosovo in Brief (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Evaluointiraportti 2008:7

ISBN 978-951-724-716-0 (painettu)
ISBN 978-951-724-717-7 (pdf)
ISSN 1235-7618

Kosovon maaohjelman arvioinnin tavoitteena oli tehdä ehdotuksia jatkoyhteistyölle
sekä analysoida Suomen Kosovo-ohjelman lähestymistavan ja toimeenpanon saavutuksia ja heikkouksia.

Arviointimenetelminä olivat arkisto- ja muun dokumenttiaineiston analysointi, haastattelut sekä kahden viikon kenttämatka Kosovoon.