Evaluointi: Läpileikkaavat teemat Suomen kehitysyhteistyössä

Evaluation: The Cross-cutting Themes in the Finnish Development Cooperation (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 110 sivua, 1,40 Mt)

Liite 2: People interviewed (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 3: Documents consulted (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 4: Evaluation framework (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 5: The human rights based approach to development (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 6: Examples of best practice and worst practice in Nepal (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 7: Nepal country case study (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 8: Nicaragua country case study (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite 9: Zambia country case study (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Evaluointiraportti 2008:6

ISBN 978-951-224-714-6 (painettu)
ISBN 978-951-224-715-3 (pdf)
ISSN 1235-7618


Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, demokratiaa, hyvää hallintoa ja oikeusvaltioperiaatetta Suomen kehitysyhteistyössä koskevan evaluoinnin tarkoituksena on tuottaa ulkoasiainministeriölle (UM) tietoa siitä miten ja missä määrin nämä läpileikkaavat teemat on integroitu Suomen viralliseen kehitysyhteistyöhön.