Evaluointi: FIDIDA:lle ulkoistettujen palvelujen evaluaatio 2004–2008

FIDIDA: An Example of Outsourced Service 2004-2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 51 sivua, 940 kt)

Evaluointiraportti 2008:4

ISBN 978-951-724-690-3 (painettu)
ISBN 978-951-724-691-0 (pdf)
ISSN 1235-7618


Evaluaation tarkoituksena oli selvittää, miten onnistuneesti kansalaisjärjestöhankkeiden hallinnointiin kuuluvaa hankehakemusten arviointia ja seurantaa voidaan ulkoistaa.

Kyseessä on yhteistyö Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys ry:n (Finnish Disabled People‘s International Development Association, FIDIDA) kanssa vuodesta 2004 alkaen, mikä käsittää vuosittain keskimäärin 22 hakemuksen arvioinnin, 40 hankkeen vuosiraportin tarkastuksen, kaksi seurantamatkaa kentälle ja lisäksi vammaisjärjestöille suunnattua koulutusta ja neuvontaa.