Evaluointi: Suomen kehityspoliittiset toimenpideohjelmat tulosjohtamisen näkökulmasta 2003–2013

Evaluointi on tehty oppimista ja kehittämistyötä varten. Siksi siinä haetaan erityisesti kriittisiä näkökulmia kehityspolitiikan strategiseen ohjaukseen liittyen, ja niiden pohjalta tehdään suosituksia ohjauksen
kehittämiseksi.

Kehityspoliittiset ohjelmat välittävät onnistuneesti ja vakuuttavasti Suomen kehityspolitiikan arvot ja yleiset johtavat periaatteet. Kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä puuttuu kuitenkin edelleen kattava lähestymistapa tulosperustaiselle johtamiselle.