Suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen vaihto-ohjelman evaluointi

Evaluation of CIMO North-South Higher Education Network Programme (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 769 kt)

REPORT 2006:2
ISBN 951-724-549-1, ISSN 1235-7618
Merja Mikkola, EconoMik ja Outi Snellman, University of the Arctic

Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroilla tukema korkeakoulujen vaihto-ohjelma käynnistyi keväällä 2004, ja sen pilottivaihe kestää vuoden 2006 loppuun asti. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMO:n toteuttaman kolmivuotisen ohjelman kustannukset ovat 2,5 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriö teetti ohjelmasta ulkopuolisen arvion, joka valmistui kesäkuussa 2006. Ohjelman arvioivat Merja Mikkola, EconoMik ja Outi Snellman, University of the Arctic.

Arvioijat suosittavat maavalikoiman täsmentämistä. Nyt yhteistyömaiden joukosta puuttuvat Suomen pitkäaikaiset kumppanit Nepal, Nicaragua ja Vietnam.

Kaikki ohjelmaan liittyvät hankkeet eivät ole arvioijien mukaan sisäistäneet YK:n vuosituhattavoitteiden merkitystä. Monet korkeakoulut ovat kuitenkin kehittäneet erinomaisia sisäisiä valintakriteerejä, selkeitä sisäisiä tavoitteita ja informaatioratkaisuja, joista voi olla hyötyä koko ohjelmalle.

Ohjelman perustana on pitkäjänteisen yhteistyön aikaansaaminen, jolloin samat hankkeet saavat tukea koko pilottivaiheen aikana. Arvioinnin mukaan mahdollisen jatkon osalta rahoitusta on tarkistettava, jotta uusia ja innovatiivisia hankkeita saadaan mukaan.

Evaluoinnin kanssa yhtä aikaa tehdyssä tilintarkastuksessa ei huomattu ohjelman toteutuksessa mitään väärinkäytöksiä. Sen sijaan raportointikäytännöissä on kehitettävää.