Evaluointi: Pienrahoitusselvitys

Review of Finnish Microfinance cooperation (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,08 Mt)

REPORT 2006:3
Review of Finnish Microfinance Cooperation
ISBN: 951-724-569-6, ISBN: 951-724-570 (pdf), ISSN: 1235-7618
Savcor Indufor Oy: Mr. Harri Porvali, Ms. Ruth Goodwin-Groen, Ms. Loice Omoroa


Pienrahoituksella pyritään takaamaan kehitysmaiden köyhille ihmisille mahdollisuudet erilaisiin rahoituspalveluihin, joita perinteiset rahoituslaitokset eivät ole tarjonneet.  Erityisesti pienluottojen on todettu hyödyttävän naisia. Suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä pienrahoitus on ollut laskussa viime vuosina ja esimerkiksi vuosina 2001—2005 rahoitus väheni 1,4 miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Ulkoasiainministeriö on tullut tienhaaraan pienrahoitusalan tuessaan. Se voi joko lopettaa alan yhteistyön kahdenvälisessä yhteistyössä tai päättää rakentaa tulevaa pienrahoitustoimintaansa vahvuuksiensa pohjalle.

Evaluaation tarkoituksena oli tehdä selvitys Suomen antamasta mikroluottotuesta ja arvioida sitä suhteessa kansainvälisiin suuntauksiin ja hyviin käytäntöihin mikroluottojen maksuissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin avun tehokkuuteen. Tarkoituksena oli myös määrittää pienrahoituksen rooli suhteessa Suomen kehityspolitiikkaan ja käytettävissä oleviin varoihin sekä muotoilla toimintasuunnitelma.

Evaluaatio tuotti runsaasti suosituksia, joiden mukaan:

  • ulkoasiainministeriön tulisi aloittaa poliittinen keskustelu rahoitusjärjestelmien ja yksityisen sektorin kehittämisen tärkeydestä vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle
  • jatkaa yhteistyötä CGAP:n ja Micro-Saven kanssa
  • Suomen ei tule jatkaa kahdenvälisten pienrahoitushankkeiden tai pienrahoituskomponenttien tukemista vaan osallistua yhteishankkeisiin pienrohoitukseen erikoistuneiden organisaatioden kanssa
  • kansalaisjärjestöjen strategioiden kehittämiseen ja koulutukseen on panostettava
  • nykyisten kahdenvälisten pienrahoituskomponenttien kokemuksista on jaettava tietoja ja on luotava järjestelmä, jonka puitteissa kokemukset toteutetuista hankkeista ovat käytettävissä uusien hankkeiden suunnittelussa.