Evaluointi: Meta-evaluointi hajautetuista hanke- ja ohjelmaevaluoinneista 2012–2014

Meta-evaluoinnissa tarkasteltiin vuosina 2012–2014 tehtyjä hanke- ja ohjelmaevaluointeja sekä arvioitiin UM:n evaluointikapasiteettia ja sen kehittämiseksi tähtäävien toimien vaikutuksia.

Meta-evaluoinnissa arvioitujen evaluointiraporttien ja niiden tehtävänkuvausten laatu oli pääsääntöisesti hyvä. Tarkasteltujen evaluointiraporttien valossa Suomen kehitysyhteistyö on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista. Haasteita on vielä tehokkuuden ja tulosten kestävyyden suhteen.