Evaluointi Kenian maaohjelmasta 2007–2013

Evaluointi tehtiin ennen kaikkea oppimista ja tulevan yhteistyön suunnittelua varten, mutta myös avoimuuden ja tilivelvollisuuden toteutumiseksi. Evaluoinnin tavoitteena oli tarkastella yhteistyön saavutuksia sekä mahdollisia heikkouksia siinä, miten tehokkaasti Suomi on onnistunut tukemaan Kenian kehityspyrkimyksiä.

Suomen yhteistyö, yleiset tavoitteet ja yhteistyösektorit ovat relevantteja, mutta Suomen kehitysyhteistyön tehokkuutta ja tuloksellisuutta voisi tulevaisuudessa parantaa toisilla yhteistyön toimeenpanotavoilla ja uusilla partnereilla sekä maltillisemmalla budjetoinnilla. Onnistuneen hankkeen keskeinen edellytys on Kenian hallituksen omistajuus. Nykyistä hankekokonaisuutta tulisi täydentää rahoittamalla suoraan Kenian hallituksen ohjelmia.

Evaluointiraportti

Evaluointi Kenian maaohjelmasta 2007-2013 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, englanninkielinen, 132 sivua, 1248 kt)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista? (PDF, suomeksi, 2 sivua, 150 kt)

Johdon päätös jatkotoimenpiteistä (PDF, suomeksi, 3 sivua, 141 kt)