Evaluointi inklusiivisesta koulutuksesta Suomen kehitysyhteistyössä 2004-2013

Evaluoinnin tarkoituksena oli saada itsenäistä ja riippumatonta tietoa siitä, miten Suomen kehitysyhteistyö on tukenut vammaisten oikeuksia erityisesti koulutuksessa sekä miten vammaisten oikeudet ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa on toteutunut kehitysyhteistyössä yleisemmin.

Evaluoinnissa todettiin, että Suomen tuella on ollut merkittävä vaikutus kumppanimaiden lainsäädännön sekä asenteiden muuttamisessa inklusiiviselle opetukselle myönteisemmiksi. Muutokset eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet erityistuen tarpeessa olevien lasten oppimistuloksiin.

Pääraportti

Synthesis report: Inclusive Education in Finland’s Development Cooperation in 2004–2013 (PDF, 90 sivua, 554 kt)

Alaraportit

Desk study: Finland’s Cooperation to Enhance Rights and Equal Opportunities of Participation of People with Disabilities (PDF, 92 sivua, 554 kt)

Case study: Final Evaluation of Finland’s Support to the Education Sector in Kosovo (PDF, 88 sivua, 685 kt)

Case study: Final Evaluation of EIBAMAZ Programme (PDF, 102 sivua, 620 kt)

Case study: Finnish Development Cooperation in Inclusive Education in Ethiopia (PDF, 82 sivua, 469 kt)

Ministeriön näkökulman evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista? (PDF, 2 sivua, 87 kt)

Johdon päätös jatkotoimenpiteistä (PDF, 2 sivua, 143 kt)

Tallenteet

Katso webinaaritallenne tulosten esittelystä (linkki videoon alla)

koulutus