Evaluointi: FAO: Haasteena uudistuminen (lyhennelmä)

FAO: Haasteena uudistuminen (lyhennelmä) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 91 sivua, 1,5 Mt)

FAO: Utmaning till förnyelse (sammandrag) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 80 sidor, 1,77 Mbyte)

Erityisjulkaisu 2008:1(fi)

Koko raportti on saatavissa FAO:n verkkosivuilta:

ISBN 978-951-724-657-6 (painettu)
ISBN 978-951-724-661-3 (pdf)
ISSN 1235-7618

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) evaluaatio katsoo järjestöä laajasti. Tulosten, vaikutusten ja institutionaalisen suorituskyvyn lisäksi arvioinnin antaa näkemyksiä järjestön tulevalle kehittämiselle. Arvioinnin loppuraportti tiivistää tärkeimmät tulokset kolmeen sanaan: "kasvuun perustuvat uudistukset". Raportti toteaa myös yksiselitteisesti, että maailma tarvitsee FAO:a ja että kaikki järjestön nykyiset ongelmat voidaan ratkaista. Kuitenkin FAO:n on muututtava soveltuakseen 2000-luvulle ja pystyäkseen vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Evaluaatio korostaakin, että ellei FAO pysty uudistumaan, järjestöä odottaa nopeasti etenevä marginalisoituminen. FAO:n merkityksen ja uskottavuuden rappeutuminen ei koske vain järjestöä itseään, vaan järjestön epäonnistuminen pettää myös ne sadat miljoonat ihmiset, joita järjestön, maatalouden, maaseudun kehittämisen ja ruokaturvan globaalina edistäjänä ja varmistajanatulisi palvella.

Evaluaatio korostaa, että FAO:n tulee tarttua tilaisuuteen ja kehittää toimintaansa jäntevyyttä ja uutta uskottavuutta muun muassa hallintoaan tehostamalla ja uudelleen organisoimalla. Evaluaation ja siitä käytävän keskustelun ajankohtaisuutta korostaa tällä hetkellä merkittäväksi maailmanlaajuiseksi ongelmaksi noussut ruokaturva ja sen heikkeneminen. Evaluaatio toteaakin, että (elintarvike)tuotannon kasvun hidastuessa, tuotanto ei enää pysty vastaamaan kasvavan ja entistä ostovoimaisemman väestön tarpeisiin, eikä niihin muutoksiin, jotka koskevat eläinperäisten tuotteiden, viljelykasvien ja biopolttoaineiden kysyntää. Raportti huomauttaa myös, että ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja yleinen väestönkasvu lisäävät eri tasoilla ruoantuotantokapasiteettiin kohdistuvia paineita.

FAO on järjestönä avainasemassa näiden ongelmien ja suuntausten ratkaisussa. Kun pohditaan FAO:n tulevaisuutta ja merkitystä maailmassa ja maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämisessä ja ihmisten perusoikeuksien toteutumisessa, on hyvä muistaa vuoden 1996 ruokahuippukokouksen loppuasiakirjaan sisältyvä maininta oikeudesta ruokaan.

Ulkoinen, riippumaton evaluointi käynnistyi jäsenmaiden aloitteesta. Kimmokkeena evaluoinnille oli huoli siitä, pystyykö järjestö vastaamaan uusiin globaaleihin haasteisiin ja sille asetettuihin odotuksiin. FAO:a on usein kritisoitu muun muassa byrokraattisuudesta, avoimuuden puutteesta ja siitä, että se ei tiedota toiminnastaan tehokkaasti.

Arvioinnin toteuttivat avoimen kansainvälisen tarjouskilpailun kautta valitut ulkopuoliset asiantuntijat ja jäsenmaat rahoittivat yhdessä evaluointiin tarvittavan 4,6 miljoonan dollarin budjetin. Suomi osallistui merkittävällä panoksella (n. 290 000 euroa) arvioinnin rahoitukseen.

FAO