Evaluointi: Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen Suomen kehityspolitiikassa

Ulkoministeriö on teettänyt arvioinnin naisten ja tyttöjen oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvan kehitysyhteistyön hyväksi havaituista käytännöistä ja esimerkkitapauksista oppimista varten. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on ollut jo pitkään Suomen kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Evaluoinnissa etsittiin tuloksia käyttäytymismallien muutoksista, jotka ovat olennaisia sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä. Evaluointi keräsi myös tietoa ulkoministeriön seurannasta, arvioinnista ja organisaation sisäisestä oppimisesta.

 

Evaluointiraportin kansi 2018

Ulkoministeriö päätti tehdä arvioinnin naisten ja tyttöjen oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvan kehitysyhteistyön tuloksista näiden teemojen oltua jo pitkään Suomen kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Varsinaista evaluointia edelsi arvioitavuusselvitys. Selvitys totesi, että poliittisella tasolla sitoumus edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa on ollut selkeä, mutta tämän poliittisen sitoumuksen ja itse toteutuksen, seurannan ja arvioinnin välillä on ollut kuilu. Ilman ennalta määriteltyjä ja sovittuja tavoitteita on vaikea saada todennettua tietoa tuloksista.

Selvityksen seurauksena evaluoinnin tarkoitus määriteltiin uudelleen. Evaluoinnin tarkoituksena olikin tuottaa tietoa erityisesti hyväksi havaituista käytännöistä ja esimerkkitapauksista oppimista varten eikä niinkään tehdä yleistyksiä ja vetää yhteen tuloksia. Evaluoinnista saatua tietoa voidaan hyödyntää parantamaan Suomen kehityspolitiikan toteuttamista ja kaventamaan kuilua politiikan ja toteutuksen välillä.

Evaluointi noudatti käyttäjälähtöisen evaluoinnin periaatteita ja sovelsi ns. muutosharava-lähestymistapaa (Outcome Harvesting). Evaluoinnissa etsittiin tuloksia käyttäytymismallien muutoksista, jotka ovat olennaisia sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä. Evaluointi keräsi myös tietoa ulkoministeriön seurannasta, arvioinnista ja organisaation sisäisestä oppimisesta. Evaluoinnissa tehtiin kenttämatkat Keniaan, Nepaliin ja Somaliaan sekä New Yorkiin, jossa arviointiin Suomen yhteistyötä globaalin tasa-arvopolitiikan tasolla erityisesti YK:n tasa-arvojärjestössä (UN Women) ja YK:n väestörahastossa (UNFPA). Kirjallisen aineiston ja haastattelujen pohjalta evaluoinnissa muotoiltiin 15 esimerkkitapausta.

Evaluointiraportti

Evaluation on Improvement of Women's and Girls Rights (in English, PDF, 346 pages, 3 Mt)

Ministeriön näkokulma evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista (suomeksi, PDF, 2 sivua, 97 kt)

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (suomeksi, PDF, 2 sivua, 1 Mt)

Tallenteet

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.

Power point -esitys (englanniksi, PDF, 3 Mt)