Utvärdering om utvecklingsbiståndets resultatinriktning

Utvärdering om utvecklingsbiståndets resultatinriktning

Ekonomie doktorn och långvariga chefen för Världsbanken Ritva Reinikka har gjort utvärderingen Results on the Ground? – An Independent Review of Finnish Aid där utvecklingsbiståndets resultatinriktning skärskådas och tio rekommendationer för förbättring presenteras. Utrikesministeriet beställde utvärderingen på riksdagens begäran.

Results on the Ground? - An Independent Review of Finnish Aid -rapport (pdf, 78 s.)

Finskspråkig sammanfattning: Tuottaako kehitysyhteistyö tuloksia? (pdf, 12 s.)