Kenya and Tanzania Beyond 2015: Exploring Domestic Debates and Envisioning Development Futures

Kenya and Tanzania beyond 2015: Exploring Domestic Debates and Envisioning Development Futures (avautuu uuteen ikkunaan)

Policy Brief (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansainvälinen yhteisö etsii uusia parametreja vuoden 2015 jälkeiselle ajalle, jolloin nykyiset Vuosituhattavoitteet (MDG) päättyvät. Yhteinen teema keskusteluissa on ollut kuulla kumppanimaiden itsensä ääntä. Laajalti on oltu myös samaa mieltä siitä, että MDG:n tulisi luoda yhteinen arvopohja myös tuleville tavoitteille, joissa köyhyyden vähentäminen nähdään kaikenkattavana tavoitteena. Toisaalta nykyisiä tavoitteita on myös kritisoitu.

Tämän tilaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden Suomen pitkäaikaisen kumppanimaan näkemyksiä, kokemuksia vuosituhattavoitteista sekä toimittaa elementtejä ja suosituksia Suomen jatkokeskusteluja varten. Lisäksi tavoitteena oli identifioida ne teema, joita kumppanimaat pitävät tärkeimpinä kehitystavoitteina vuoden 2015 jälkeen.  Kohdemaiksi tutkijoiden omasta kiinnostuksesta valikoituivat Kenia ja Tansania.

Tutkimus on englanninkielinen ja se on Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama tilaustutkimus. Selvityksessä esiintyvät mielipiteet ja johtopäätökset ovat laatijoiden henkilökohtaisia eivätkä ne välttämättä edusta ulkoasiainministeriön kantaa.