Cooperatives as a Tool for Poverty Reduction and Promoting Business in Tanzania 

Cooperatives as a Tool for Poverty Reduction and Promoting Business in Tanzania

Policy Brief

Yritystoiminnan köyhiä ihmisiä hyödyttävä vaikutus on perinteisesti ollut työpaikkojen luominen, yritystoimintaan liittyvän palvelutarjonnan ja muiden yhteistyömahdollisuuksien lisääntymisen kautta syntyvien toimeentulomahdollisuuksien lisääntyminen sekä edullisten tuotteiden ja palvelujen saatavuuden parantuminen. Osuuskunta on yksi köyhiä ja helposti syrjäytyviä ihmisiä osallistava yritystoiminnan muoto. Osuuskunnat tuottavat palveluja jäsenilleen ja edistävät sosiaalisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä liiketoiminnan keinoin.

Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan tutkijaryhmältä tilattu tutkimus keskittyi Tansanian osuustoiminnalliseen yritystoimintaan. Tutkimuksessa analysoidaan Tansanian osuustoimintaa ja kuvataan konkreettisia osuuskuntamalleja, jotka tavoittelevat voittoa, parantavat jäsentensä taloudellista asemaa ja vähentävät köyhyyttä alueella. Lisäksi tutkimus pyrki tunnistamaan kyseisille osuuskunnille ominaisia piirteitä ja esittää suosituksia yhtiömuodon tukemiseen köyhyyden vähentämiseksi.

Tutkimus on englanninkielinen, ja se sisältää suomenkielisen tiivistelmän. Selvitys on Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama tilaustutkimus. Selvityksessä esiintyvät mielipiteet ja johtopäätökset ovat laatijoiden henkilökohtaisia eivätkä ne välttämättä edusta ulkoasiainministeriön kantaa.