Kartoitus kehitysmaiden ruokaturvan tutkimuksesta ja tutkimuskapasiteetin vahvistamisesta 2010 - 2018

Selvityksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa Suomessa tehdystä ja/tai Suomen rahoittamasta kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvästä tutkimuksesta vuosina 2010 - 2018. Selvitys arvioi myös Suomen ruokaturvatutkimuksen vahvuuksia ja antaa suosituksia tutkimuksen ja rahoituksen suuntaamiseen tulevaisuudessa.

Kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvää tutkimusta sekä kehitysmaiden tutkimuslaitosten vahvistamista tekevät Suomessa useat tutkimuslaitokset monen rahoituskanavan tukemana. Toimija- ja rahoituskenttä on kuitenkin hajanainen ja toimijoilla ei välttämättä ole käsitystä siitä, mitä muualla tehdään. Suosituksena on tuen jatkaminen tutkimusyhteistyölle ja tutkimuskapasiteetin vahvistamiselle, mutta aiempaa koordinoidummin, monitieteisin hankkein ja yhtymäkohtia etsien muuhun Suomen tukemaan työhön. Koska kyse on kehitysrahoituksesta, lähtökohtana on pidettävä kehitysmaiden tutkimustarpeita ja niiden tutkimuslaitosten kapasiteetin pullonkauloja. On suositeltavaa, että tutkimusaiheet ja rahoitusinstrumentit määräytyisivät niiden perusteella. Tämä tarkoittaa, että instrumenteissa tarvitaan riittävää joustavuutta.

Ruokaturvatutkimusta suomalaisin voimin: Kartoitus kehitysmaiden ruokaturvan tutkimuksesta ja tutkimuskapasiteetin vahvistamisesta 2010 - 2018 (suomeksi, pdf, 45 sivua, 1,68 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)