Integrating Human Rights and Development; special focus on the Finnish development cooperation in Ethiopia and Kenya (with special focus on gender and disability)

 Reducing Inequalities through Human Rights-based Approaches to Development (avautuu uuteen ikkunaan)

Policy Brief (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen kehityspolitiikka on ihmisoikeusperustaista ja tähtää ensisijaisesti paikallisen kapasiteetin vahvistamiseen. Tällä pyritään varmistamaan että viranomaiset pystyvät toimeenpanemaan ihmisoikeusvelvoitteensa ja että ihmiset tuntevat oikeutensa ja pystyisivät toimimaan niiden toteutumisen edistämiseksi.

Ulkoasiainministeriön toimeksiannosta Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti on laatinut selvityksen, ihmisoikeusperustaisuuden nykyisestä toteutuksesta osana Suomen kehityspolitiikka. Selvitys antaa käytännön suosituksia lähestymistavan vahvistamiseksi. Erityisesti tutkimuksessa on tarkasteltu miten sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan kehitysyhteistyöhankkeissa.

Tutkimus on englanninkielinen, ja se sisältää suomenkielisen tiivistelmän. Selvitys on Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama tilaustutkimus. Selvityksessä esiintyvät mielipiteet ja johtopäätökset ovat laatijoiden henkilökohtaisia eivätkä ne välttämättä edusta ulkoasiainministeriön kantaa.

ihmisoikeudet