Finnish Value-Added: Boon or bane to aid effectiveness?

Tämä ulkoasiainministeriön itsenäiseltä suomalais-tansanialais-nepalilaiselta tutkimusryhmältä tilaama tutkimus tarkastelee kriittisellä otteella suomalaista lisäarvoa sen kaikissa merkityksissä.

"Kriittinen" ei tässä tarkoita lähtökohtaisesti nyreää asennetta, vaan käsitteen alkuperän ja sen taustalla vallitsevan ajattelun perinpohjaista tarkastelua.

Tutkimusryhmä kysyy, mistä lisäarvon, ymmärretäänpä se kapeammin tai laveammin, ajatellaan kumpuavan. Onko sen taustalla jotain nimenomaan ”suomalaista”, teknologiaa, osaamista, taitoja, asenteita, arvoja, tai käyttäytymismalleja?

Vai onko kyseessä jotain yleisempää, jonka kehitysyhteistyöhön osallistuvat suomalaiset ovat omaksuneet vuosien yhteistyön tuloksena ja jonka he voivat tuoda esille laajemman avunantajajoukon osana?

Toisin sanoen, onko suomalaisessa lisäarvossa kyse nimenomaan jostain suomalaisesta, joka on kaikille suomalaisille yhteistä tai joka voidaan palauttaa nimenomaan suomalaisuuteen vai onko se jotain joka koskee nimenomaan toimintaan osallistuvia suomalaisia, mutta jonka he jakavat monien muiden kanssa? Ja aivan riippumatta siitä, onko jotain tiettyä suomalaista lisäarvoa todella olemassa, miten sen peräänantamaton hakeminen vaikuttaa avun tuloksellisuuteen – avun muotoihin tai tuloksiin?

Näitä kysymyksiä käsitellään tarkastelemalla suomalaista lisäarvoa, avun tuloksellisuutta ja näiden keskinäissuhdetta sekä käsitteellisellä että käytännöllisellä tasolla, ja kiinnittämällä huomiota liikkeelle paneviin voimiin niiden taustalla.

Tutkimuksen kuluessa todentuneen lähtöoletuksen mukaisesti suomalaisen lisäarvon edistämisen ja avun tuloksellisuuden välillä ei ole ennalta määrättyä suhdetta. Lisäarvon etsintä saattaa parantaa tuloksellisuutta – tai toimia sitä vastaan. Voi myös olla, ettei näiden kahden välillä ole minkäänlaista yhteyttä.

Kaikki riippuu lopulta siitä, kuinka kyseiset käsitteet ymmärretään ja kuinka niitä käytetään.

Tutkimus on englanninkielinen, mutta sisältää suomenkielisen tiivistelmän.

Finnish Value-Added: Boon or bane to aid effectiveness? (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1.15 MB)