Kehityspoliittinen toimikunta seuraa ja arvioi

Valtioneuvoston asettama kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on neuvoa-antava elin, joka koostuu eduskuntapuolueiden, etu- ja kansalaisjärjestöjen edustajista sekä tutkijoista.

Toimikunta seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaihin vaikuttavilla politiikka-aloilla. Se arvioi kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Se myös edistää kehityskysymyksistä käytävää keskustelua Suomessa.