Kaikkien teknologia

09.12.2020


Tasa-arvon algoritmi on ulkoministeriön kampanja, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa teknologia-alalla ja teknologian avulla. Kampanja on osa maailmanlaajuista Generation Equality -yhteistyötä. Tarkoituksena on aktivoida keskustelua teknologiasektorin tasa-arvosta, edistää alan avoimuutta ja vetovoimaa sekä innostaa tyttöjä ja naisia tekniikan alalle.

Kutsumme kaikki teknologia-alan vaikuttajat mukaan tasa-arvon algoritmin luomiseen ja rakentamaan teknologia-alaa
ja yhteiskuntaa, jotka eivät jätä ketään ulkopuolelle.

Tasa-arvon algoritmi – luodaan arvoistamme teknologiaa.


 

Yhdessä ratkaisemme neljää keskeistä ongelmaa – lähde mukaan muutokseen!

1. Digitaidoissa ja digitaalisen teknologian saatavuudessa on sukupuolikuilu.

Maailman naisten ja tyttöjen pääsy internetiin on heikompi kuin miesten ja poikien. Digitaalisten taitojen puute luo eriarvoisuutta.

2. Teknologia ei vastaa tasapuolisesti naisten ja tyttöjen tarpeisiin.

Investoinnit sukupuolten tasa-arvoa edistäviin ratkaisuihin ovat vähäisiä. Tekoälyratkaisut heijastavat puutteellisesti erilaisten ihmisryhmien tarpeita.

3. Teknologian ja innovaatioiden parissa työskentelee ja opiskelee liian vähän tyttöjä ja naisia.

Teknologia-alan rakenteet ja työkulttuuri eivät aina tue tasa-arvoa tai tarjoa kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Naisten osuus maailman ICT-alan töissä on keskimäärin alle 35 prosenttia.

4. Verkkoväkivalta ja syrjintä on sukupuolittunutta.

Häirinnän ja vihapuheen uhka rajoittavat mahdollisuuksia toimia ja osallistua verkossa.