YK:n vuosituhattavoitteet: Suomen raportti 2004

YK:n vuosituhattavoitteet: Suomen raportti 2004 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 36 sivua, 2 Mt)

YK:n vuosituhatjulistus ja vuosituhattavoitteet luovat puitteet Suomen kehityspolitiikalle. Tässä raportissa annetaan yleiskuva Suomen tämänhetkisestä kehityspolitiikasta ja siitä, kuinka sen avulla pyritään vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Raportti painottuu tavoitteeseen 8, jonka toteuttaminen kuuluu teollistuneille maille. Myös ympäristön kestävään kehitykseen tähtäävää tavoitetta 7 tarkastellaan lähemmin.

Ensimmäinen vuosittainen Suomen kehityspolitiikan edistymistä tarkasteleva katsaus valmistui syyskuussa 2004. Tässä raportissa käsitellään myös haasteita, joita katsaus asettaa Suomen kehityspolitiikalle.

Tämä raportti noudattelee Euroopan unionin maiden yhteisesti sopimaa mallia. Tarkoituksena on helpottaa YK:n vuosituhattavoitteita koskevaa arviointityötä. YK toteuttaa ensimmäisen väliarvion
vuonna 2005.