Welfare Development: Education for All

Welfare Development: Education for All

Welfare Development: Education for All, (PDF, 4,8 Mt)

Suomen kokemuksista kertovan Finnish experience -sarjan esite valottaa kattavan ja maksuttoman peruskoulutuksen merkitystä hyvinvoinnin kehittäjänä.