Finlands utvecklingssamarbete 2010

Finlands utvecklingssamarbete 2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,5 MB, 12 sidor)

Finlands utvecklingssamarbete 2010 är en kort presentation av den publikation om utvecklingspolitik och -samarbete som tilldelats riksdagen Kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskeva kertomus vuodelta 2010