Valtiosopimusopas ja sopimusohjeet

Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet. Oppaaseen ja sen liitteisiin on tehty Lissabonin sopimuksen voimaantulosta 1.12.2009 aiheutuneet muutokset ja perustuslain 1.3.2012 voimaantulleista tarkistuksista aiheutuneet muutokset.

Valtiosopimusopas 2011 (avautuu uuteen ikkunaan)Valtiosopimusopas 2011


Valtiosopimusopas

Valtiosopimusopas 2012 (avautuu uuteen ikkunaan)
1.3.2012 (korvaa oppaan 2009)
Ulkoasiainministeriö
Oikeuspalvelu
EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikköLiitteet

Valtiosopimusoppaan 2012 liitteet (avautuu uuteen ikkunaan)
1.3.2012 (korvaa liitteet 2009)
Ulkoasiainministeriö
Oikeuspalvelu
EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö
Mietintö:

Valtiosopimustyöryhmän mietintö (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)
Valtiosopimustyöryhmän mietintö
ulkoministeriön julkaisuja 1/2000
ISSN 0358-1489
ISBN 951-724-300-6