Valtiosopimusopas 2021

Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat asiakirjamallit ja ohjeet

Liitteet

Alla olevat mallipohjat ovat Word-asiakirjamuodossa. Kaikki Valtiosopimusoppaan liitteet löytyvät koottuna myös tästä pdf-tiedostosta: Valtiosopimusoppaan liitteet(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Liite 1.

Liite 2.

Liite 3. Voimaansaattamissäädösten malleja

Liite 4. Ministeriön ilmoitus

Liite 5. Valtakirjat

Liite 6. Sitoutumiskirjat

Liite 7.

Liite 8.

Liite 9.

Liite 10. Pohjoismaiset sopimukset

Liite 11. Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä koskeva kirje

Liite 12. Ohjeita sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen

Liite 13.

Liite 14. Esittelylistojen malleja

Valtiosopimusten esittelylistamallit (ml. sekasopimukset)

EU-sopimusta koskevan U-kirjelmän esittelylistamalli

VNOS 3 §:n 9 kohdassa tarkoitettujen EU-sopimusten esittelylistamallit

Liite 15.

Liite 16.