Väliarviointi Nepalin maaseudun vesivarojen hallintahankkeesta

Väliarvioinnissa arvioitiin maaseudun vesivarojen hallintaprojektin (Rural Village Water Resources Management Project, RVWRMP) kolmatta vaihetta (2016-2022), jota tukevat Nepalin hallitus, Euroopan unioni ja Suomen ulkoministeriö. Hanketta toteutetaan Nepalin syrjäisissä länsiprovinsseissa ja se koostuu seuraavista komponenteista: vesi, sanitaatio ja hygienia (WASH), toimeentulon edistäminen, energiakysymykset, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja katastrofiriskien vähentäminen sekä hyvä hallinto. Arvioinnin mukaan hankkeen on tähän mennessä saavuttanut tärkeitä vesi-, hygienia ja ravitsemustuloksia sekä vaatimattomampia hallintoa, toimeentuloa ja energiaa koskevia tuloksia.

Evaluointiraportti

Mid-term evaluation on Rural Village Water Resources Management Project (englanniksi, PDF, 85 sivua, 2 Mt)