Väliarviointi Etiopian maatalouden arvoketjuhankkeesta, AgroBig II

Väliarvioinnissa arvioitiin Etiopian maaseutusektorin Agrobig II -hanketta (Agro-Business Induced Growth in the Amhara National regional State, Phase II, 2017-2021), jolla tuetaan arvoketjujen kehittämistä ja lisäarvon tuottoa. Hanketta toteutetaan Amharan osavaltion kahdeksassa woredassa eli kunnassa. Maatalous työllistää edelleen Etiopiassa 80% työvoimasta. Siten maatalouden tuottavuus liittyy kiinteästi väestön ruokaturvaan sekä investointi- ja lainamahdollisuuksiin, mikäli hallinnoitua maaosuutta ja sen tuotteita voi käyttää lainojen takuuna sekä tuotteiden myyntiin. Hanke on onnistunut hyvin tuottavuuden parantamisessa ja laajentamisessa sekä erityisesti naisille ja nuorille kohdistuvassa lainarahoituksessa. Arvoketjutoiminnan kehittäminen on edelleen haasteellista ja vaatii tuekseen myös toimintakulttuurin muutosta.

Evaluointiraportti

Väliarviointi Etiopian maatalouden arvoketjuhankkeesta, AgroBig II (pdf, englanti, 1 MB, 65 sivua) (avautuu uuteen ikkunaan)