Understanding Gender -taustat

Understanding Gender -taustat

Suomenkieliset tausta-aineistot: “Köyhyys ja sukupuoli”, “Ympäristö, köyhyys ja sukupuoli”, “Gender ja metsäalan kehitysyhteistyö” ja “Sukupuoli ja aseelliset konfliktit”. Huom! Saatavana vain sähköisessä muodossa.

Köyhyys ja sukupuoli (PDF)

“Köyhyyden kasvot ovat naisen kasvot.” Köyhyys ja sukupuoli -kalvojen tukiteksti kertoo mm. mitä köyhyys on ja kuinka köyhyys linkittyy sukupuoleen. (Annika Kaipola)

Ympäristö, köyhyys ja sukupuoli (PDF)

Kirjoitus valottaa köyhyyden, ympäristöongelmien ja sukupuolen välisiä monimutkaisia yhteyksiä. (Annika Kaipola)

Gender ja metsäalan kehitysyhteistyö (PDF)

Kirjoitus tarkastelee gender-näkökulman huomioimista Suomen kahdenvälisessä metsäalan kehitysyhteistyössä. (Anu Penttinen)

Sukupuoli ja aseelliset konfliktit (PDF)

Paperi esittelee kansainvälisiä sopimuksia, jotka käsittelevät tasa-arvonäkökulman huomioimista mm. siviilikriisinhallinnassa. Lisäksi paperi tarkastelee, kuinka eri organisaatiot ovat huomioineet sukupuolinäkökulman omissa rauhanturva- ja siviilikriisinhallinnan ohjelmissaan ja operaatioissaan. (Mari Raatikainen)