Ulkoministeriön selvitys Suomen toiminnasta Afganistanissa

Eduskunnalle 22. joulukuuta annetussa selvityksessä esitetään tiivis kokonaiskuva Suomen toiminnasta Afganistanissa sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön osalta, sekä arvioidaan Suomen toiminnan tavoitteita, tuloksia ja vaikuttavuutta. Selvitykseen sisältyy myös erillinen elokuussa 2021 toteutettua evakuointioperaatiota koskeva osio.

Selvitys: Suomi osana kansainvälisen yhteisön kriisinhallinta- ja kehitysyhteistyötoimintaa Afganistanissa  2001–2021