Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2012

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään vuoden 2012 talousarvioesityksessä yhteensä 1 394,2 miljoonaa euroa. 

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2012

TAE 2012 pääluokka 24 ulkoasiainministeriö (avautuu uuteen ikkunaan)

Lehdistötiedote 205/2011
22.8.2011
(ulkoministeriö)

Talousarvioesityksessä ministeriön toimintamenoihin esitetään 211 miljoonaa euroa, joka sisältää 4 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen osoitettavaa määrärahaa. Hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi hallinnonalaa esitetään vuonna 2012 vahvistettavaksi 21 henkilötyövuodella. Vahvistukset kohdennetaan maahantuloasioiden hoitoon sekä kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen.

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään 56,3 miljoonaa euroa hallinnonalan kehyksen mukaisesti. Siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 18,9 miljoonaa euroa; määräraha sisältää 1 miljoonaa euroa rauhanvälittämiseen. Sotilaallisissa ja siviilikriisinhallintaoperaatioissa arvioidaan olevan palkattua henkilöstöä yhteensä 650 henkilöä vuonna 2012.

Lähialueyhteistyöhön esitetään 13,5 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti lähialueyhteistyön keskeisiä tavoitteita ovat ydinturvallisuus, ympäristön tilan parantaminen ja tartuntatautien ehkäiseminen. Hallitusohjelman sisältämä määrärahojen leikkaus esitetään toteutettavaksi asteittain kehyskauden aikana.

Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2012 olevan yhteensä 1 201 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,59 prosenttia bruttokansantulosta. Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston päätökseen saavuttaa 0,7 prosentin tavoite vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tasaisella vauhdilla noin 0,036 prosenttiyksikön kasvua vuosina 2013 – 2015.

Kööpenhaminan ilmastopuitesopimuksen (UNFCCC) 15. osapuolikokouksessa Suomi sitoutui osana EU:n lyhyen aikavälin rahoituslupausta 110 miljoonan euron osuuteen vuosien 2010–12 aikana. Tämä sitoumus rahoitetaan kasvavista kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyy noin 41,6 miljoonaa euroa lyhyen aikavälin ilmastorahoitussitoumukseen luettavaa ilmastorahoitusta.

Ulkoministeriön pääluokkaan momentille Varsinainen kehitysyhteistyö esitetään yhteensä 964 miljoonaa euroa. Määräraha sisältää 4,3 miljoonaa euroa kansainvälisten toimijoiden kanssa toteutettavien yhteistoimintahankkeiden menoja. Näitä vastaavat tulot on otettu huomioon ulkoministeriön hallinnonalan tuloissa. Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitetään 20 miljoonaa euroa.

Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitetään 84,1 miljoonaa euroa, joka alittaa kehyksen 5,6 miljoonalla eurolla. Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 6,1 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin.

Lisätietoja:
talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 09 1605 5870 ja taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 09 1605 5990, kehitysyhteistyön osalta yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Timo Olkkonen, puh. 09 1605 6283 ja ylitarkastaja Laura Pietilä, puh. 09 1605 6234, lähialueyhteistyön osalta yksikön päällikkö Soili Mäkeläinen-Buhanist, puh. 09 1605 6186