Ukrainan jälleenrakentaminen: Suomen kansallinen suunnitelma, 1. osa

Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan perustuen ulkoministeriö on laatinut yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa suunnitelman Suomen osallistumisesta Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Julkaisu valtioneuvoston julkaisuarkistossa: Ukrainan jälleenrakentaminen, Suomen kansallinen suunnitelma, 1. osa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suunnitelmassa keskitytään erityisesti suomalaisyrityksille tarkoituksenmukaisiin rahoitus- ja neuvontapalveluihin, joita tarvitaan, jotta yritykset voisivat olla mukana rahoituksellisesti ja ajallisesti hyvin mittavassa jälleenrakentamisurakassa. Kansainväliset yritykset voivat vaikuttaa talouden kehitykseen Ukrainassa, mikä on olennaisen tärkeää myös työllisyydelle ja muulle yhteiskunnalliselle kehitykselle sodan runtelemassa maassa.

Suunnitelmassa kerrotaan Ukrainan jälleenrakennuksen tarpeista ja sen kansainvälisestä järjestämisestä sekä esitetään rahoitusratkaisuja, joita suomalaisyritykset voisivat hyödyntää markkinaselvityksiin, kumppanihakuun, viennin rahoittamiseen sekä investointeihin. Lisäksi suunnitelmassa esitellään neuvontapalveluita, joita yritykset voivat saada Team Finland -verkoston organisaatioilta ja muilta elinkeinoelämän toimijoilta. Neuvontapalvelut ja yrityksille tarjolla olevat rahoituspalvelut kuvataan suunnitelmassa myös taulukkomuodossa.

Suunnitelman toinen osa laaditaan vuoden 2024 aikana. Siinä käsitellään laajemmin Suomen valtionhallinnon ja eri sidosryhmien osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen sekä Suomen kehitysyhteistyövarojen käyttöä Ukrainassa.