Resultatstyrningen inom Finlands utvecklingssamarbete

Avsikten med de här allmänna anvisningarna på engelska är att stödja resultatstyrningen inom Finlands utvecklingssamarbete. Särskilt sedan 2013 har utrikesministeriet förbättrat metoderna för resultatstyrning inom förvaltningen av utvecklingssamarbetet. Att förbättra utvecklingssamarbetets resultat och effektivitet är en av den finska regeringens centrala utvecklingspolitiska målsättningar.

Anvisningarna omfattar centrala begrepp, principer och målsättningar inom utvecklingssamarbetets resultatstyrning. Här presenteras också viktiga verktyg för genomförandet av utvecklingssamarbete i praktiken: resultatmatriser och riskhantering för projekt. 

De här anvisningarna är en kort och kompakt introduktion till resultatstyrning inom utvecklingssamarbetet. Under 2015 ska anvisningarna integreras i handböcker om Finlands utvecklingssamarbete, såsom handboken om förvaltningen av bilaterala projekt.

Results Based Management (RBM) in Finland’s Development Cooperation (PDF, 24 sidor, 1,063 Mbyte)