Tuemme yhdessä ihmisoikeuspuolustajia: Suomen ulkoasiainhallinnon ohjeet

Suomen ulkopolitiikka on ihmisoikeusperustaista ja ihmisoikeuspuolustajien tukeminen keskeinen osa sen toimeenpanoa.

Ohjeet ihmisoikeuspuolustajien tukemisesta on suunnattu erityisesti ulkoasiainhallinnon toimijoille ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa. Ohjeita voivat kuitenkin hyödyntää kaikki viranomaistoimijat samoin kuin yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.