Tilaustutkimus Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden velkatilanteesta

Uusi tutkimus Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden velkatilanteesta on julkaistu englanniksi. Selvitys on tilattu osana ulkoministeriön rahoittamaa UniPID Development Policy Studies (UniPID DPS) -tutkimusta.

Tutkimuksessa esitellään valittujen Saharan eteläpuolisen Afrikan asiantuntijoiden näkemyksiä monien alueen maiden velkaongelmista. Velkataakka on kriittinen makrotaloudellinen haaste alueella, sillä kolmasosan Saharan eteläpuolisen Afrikan maista luokitellaan joko olevan velkavaikeuksissa tai hyvin riskialttiita joutumaan velkavaikeuksiin.

Otsikkoteksti Dept in developing countries, jonka alla alaotsikko Expert views from Sub-Saharan Africa Tutkimus valottaa Saharan eteläpuolisen Afrikan alueen asiantuntijoille suunnatun kyselytutkimuksen avulla velkaongelmien syitä, taloudellisia vaikutuksia ja näkymiä. Kyselytutkimuksen kantava viesti on, että talouspolitiikalla on keskeinen rooli velkaongelmien torjunnassa.

Englanninkielinen selvitys (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)(Linkki toiselle web-sivustolle.).

 

Tämä selvitys on tilattu osana ulkoministeriön (UM) rahoittamaa UniPID Development Policy Studies (UniPID DPS) -tutkimusta, ja sitä hallinnoi yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto (UniPID). UniPID on suomalaisten yliopistojen verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa yliopistojen globaalia vastuullisuutta ja yhteistyötä globaalin etelän kumppanien kanssa kestävän kehityksen tukemiseksi.