Tietoyhteiskuntaan sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvän kehityspolitiikan linjaus

Tämän kehityspoliittisen linjauksen tarkoituksena on selkiinnyttää Suomen kehityspolitiikkaa tietoyhteiskuntaan ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyen. Linjaus osaltaan myös vakiinnuttaa tietoyhteiskuntakysymykset osaksi Suomen kehitysyhteistyötä osoittamalla tälle sektorille selkeän roolin kehitystavoitteiden saavuttamisessa.

Tietoyhteiskuntaan sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvän kehityspolitiikan linjaus (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 748 kt)

Development Policy Guidelines for ICT and the Information Society (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 843 kt)

Kehityspoliittisen ohjelman 2004 mukaisesti Suomi edistää uusien teknologioiden ja tietotekniikan saatavuutta kehitysmaissa, toimii digitaalikuilun kaventamiseksi sekä etsii yhdessä yksityisen sektorin ja kehitysmaiden kanssa köyhimmille maille soveltuvia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja.